Inköp av hjälpmedel

För att möta patienternas behov ser Hjälpmedel Stockholms kontinuerligt över sitt hjälpmedelssortiment.

En förutsättning för att Hjälpmedel Stockholm ska kunna köpa in ett hjälpmedel till en patient är att leverantören är ansluten till Hjälpmedeltjänsten.

Större delen av våra inköp görs på avtal, som slutits genom olika former av upphandlingar. Klicka på fliken i kolumnen till vänster för mer information om Hjälpmedel Stockholms upphandlingar.

Om Hjälpmedel Stockholm har ett hjälpmedelssortiment som inte fyller patientens behov och hjälpmedlet finns inom ett funktionsområde som ska tillhandahållas som hjälpmedel enligt Hjälpmedelsguiden, kan förskrivare efter samråd med hjälpmedelskonsulent göra en ansökan om enstaka produkt utanför ordinarie sortiment.