Upphandling

Våra upphandlingar annonseras via Opic och i förekommande fall även på europeisk nivå i EUT/TED.

Vi använder TendSign som upphandlingssystem. För att se annonserade upphandlingar eller marknadsundersökningar (RFI) från de verksamheter inom Stockholms läns landsting som använder TendSign, vänligen klicka här.