Ledning Hjälpmedel Stockholm

Ledningsgrupp Hjälpmedel Stockholm

Viktoria Edefur

Tillförordnad verksamhetschef Hjälpmedel Stockholm

Carina Karlsson

Enhetschef konsulenter

Eva-Lena Höglund

Enhetschef teknisk anpassning

Giovanni Ravetti

Enhetschef teknisk service

Annemone Kyllengård

Enhetschef kundenheten

Eva Wijk

Enhetschef Verksamhetsstöd

Jorma Taavitsainen

Enhetschef lager och transport