Ledning Hjälpmedel Stockholm

Ledning Hjälpmedel Stockholm

Viktoria Edefur

Verksamhetschef Hjälpmedel Stockholm
KommSyn Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet

Annemone Kyllengård

Enhetschef kundenheten

Carina Karlsson

Enhetschef konsulenter

Erik Armerén

Enhetschef teknisk anpassning

Eva Wijk

Enhetschef Verksamhetsstöd

Giovanni Ravetti

Enhetschef teknisk service

Jorma Taavitsainen

Enhetschef lager och transport