Listen

Kalendarium utbildningar

Filtrera

Filtrering

Förbrukningshjälpmedel i hemmet
Hjälpmedel Stockholm
KommSyn Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet
Återställ
Arbetsterapeut
Diabetessköterska
Audionom
Dietist
Distriktssköterska
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Logoped
Lymfterapeut
Läkare
Sjuksköterska
Återställ
Alternativa styrsätt
Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden
Diabeteshjälpmedel
Elrullstolar
Fjärrstyrning
Förband- och sjukvårdsmaterial
Hörselhjälpmedel
Inkontinenshjälpmedel
Kognitionshjälpmedel
Kommunikationshjälpmedel
Kompressionsmaterial
Lyftselar
Madrasser
Manuella rullstolar
Nutritionsprodukter
Närlarm
Sittdynor
Vagnar för barn
Återställ
Digital utbildning
Fysisk utbildning
Öppet hus
Återställ

2023-01-31

13 - 14

Distansutbildning via Microsoft Teams

Webbkurs

Utbildningen ger en vägledning och förståelse för hur Hjälpmedelsguiden och Beställningsportalen ska användas vid förskrivning av nutritionshjälpmedel. Genomgång av förskrivningsbart sortiment inom nutrition.

Se mer

2023-02-02

8.30 - 11.30

Distansutbildning via Microsoft Teams

Detta kurstillfälle ger dig information om produkter i det nya avtalet för sortimentet ”Hjälpmedel för att koda och avkoda skrivspråk. Du i orienteras i såväl det nya som utgående sortimentet inom förskrivningsbara läs- och skrivhjälpmedel.

Se mer

2023-02-08

9 - 10.30

Distansutbildning via Microsoft Teams

Detta kurstillfälle ger dig vägledning inför val av lämplig cykel ur sortimentet samt förståelse för dess regelverk och rutiner vid förskrivning.

Se mer

2023-02-13

13.30 - 15.30

Distansutbildning via Teams

Webbkurs

Denna utbildning riktar sig till dig som förskriver hjälpmedel inom diabetes, inkontinens, sår och annat sjukvårdsmaterial, nutrition och kompression. Du får vägledning och förståelse för hur Hjälpmedelsguiden ska tolkas och användas i det dagliga arbetet och hur Beställningsportalen ska användas vid förskrivning av ovannämnda hjälpmedel. Dessa hjälpmedel förskriver du från vår verksamhet Förbrukningshjälpmedel i Hemmet ( FHH)

Se mer

2023-02-16, Flera tillfällen

8.30 - 12

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap om inställningar och justeringsmöjligheter på allroundrullstolen Cross 5 och 6.

Se mer

2023-02-16, Flera tillfällen

13 - 16.30

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap om inställningar och justeringsmöjligheter på allroundrullstolen Cross 5 och 6.

Se mer

2023-02-21

13.30 - 14.30

Distansutbildning via Microsoft Teams

I denna utbildning ger vi dig verktygen för att kunna spara tid och göra rätt från början när du förskriver kompressionsmaterial.

Se mer

2023-02-22

8.30 - 12.30

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Efter genomgången kurs kommer du ha fördjupad kunskap om lyftselar och tillbehör samt veta vilken lyftsele som passar patientens behov.

Se mer

2023-02-23, Flera tillfällen

8 - 9

Distansutbildning via Microsoft Teams

Webbkurs

Detta är ett webbinarium/digitalt öppet hus som kommer att hållas sista torsdagen i varje månad, kl. 8.00-9.00. Innehållet styrs av dina frågor om sortimentet kommunikationshjälpmedel.

Se mer

2023-03-07

9.30 - 11

Distansutbildning via Microsoft Teams

Utbildningen ger dig ökad teoretisk kunskap gällande de olika kategorierna förskrivningsbara antidecubitusmadrasser. Du lär dig alla de steg som ingår i förskrivningen och hur du ska välja och förskriva lämpligast madrass utifrån din patients behov och förutsättningar.

Se mer

2023-03-07

14 - 15.30

Distansutbildning via Microsoft Teams

Utbildningen ger dig ökad teoretisk kunskap gällande de olika kategorierna förskrivningsbara antidecubitusmadrasser. Du lär dig alla de steg som ingår i förskrivningen och hur du ska välja och förskriva lämpligast madrass utifrån din patients behov och förutsättningar.

Se mer

2023-03-08

8 - 11

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Vid denna minimässa/frukostvisning kommer fyra av Hjälpmedels Stockholms leverantörer finnas på plats med ett litet urval av sina produkter. Här får du chans att veta mer om några nyheter och funktioner från, Directhealthcaregrop Mercado Panthera och Permobil. Du väljer själv när och hur mycket du deltar under denna förmiddag samt bjuds på frukost.

Se mer

2023-03-13, Flera tillfällen

13 - 15

SLSO utbildningslokaler på Torsplan, Solnavägen 1 E, Stockholm

Kurstillfället ger dig möjlighet att förbättra dina grundkunskaper inom sårvård med hjälp av vår gästföreläsare. Du får även tips och råd för att kunna hantera förenkla processen från förskrivning till leverans inom området förband och annat sjukvårdsmaterial

Se mer

2023-03-23, Flera tillfällen

8 - 9

Distansutbildning via Microsoft Teams

Webbkurs

Detta är ett webbinarium/digitalt öppet hus som kommer att hållas sista torsdagen i varje månad, kl. 8-9. Innehållet styrs av dina frågor om sortimentet kommunikationshjälpmedel.

Se mer

2023-03-23

13 - 15

Distansutbildning via Teams

Webbkurs

Teoretisk grundkurs om stegen från tanke till förskrivning av elrullstol.

Se mer

2023-03-23

13.30 - 14.30

Distansutbildning via Microsoft Teams

I denna utbildning ger vi dig verktygen för att kunna spara tid och göra rätt från början när du förskriver kompressionsmaterial.

Se mer

2023-03-28

8.30 - 12.30

Distansutbildning via Teams

Webbkurs

I denna utbildning får du konkret vägledning och förståelse för hur Hjälpmedelsguiden ska tolkas och användas i det dagliga arbetet och hur Beställningsportalen ska användas vid förskrivning av hjälpmedel. Kursinnehållet avser förskrivning från följande vår tre av våra fyra verksamheter; Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet .

Se mer

2023-03-28

13 - 14.30

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Under utbildning kommer du få en genomgång av de olika modellerna av vårdarstyrda elrullstolar. Du kommer även få prova att köra med vårdarstyrning i olika miljöer.

Se mer

2023-03-29

8.30 - 11.30

Kommsyns Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

I denna utbildning går vi igenom appen WidgitGo SE. Du kommer att få prova att göra redigeringar och skapa nya upplägg.

Se mer

2023-03-30

13 - 16

SLSO utbildningslokaler på Torsplan, Solnavägen 1 E, Stockholm

Kurstillfället ger dig kännedom om: • Hjälpmedelsguiden och regelverket för förskrivning • Hur du ska genomföra korrekta förskrivningar samt hitta produkter i Beställningsportalen. • Det förskrivningsbara sortimentet

Se mer

2023-04-17

13.30 - 15.30

SLSO utbildningslokaler på Torsplan, Solnavägen 1 E, Stockholm

I denna utbildning går vi igenom förskrivningsbara diabetesartiklar. Vi går även igenom hur du tolkar Hjälpmedelsguiden och använder Beställningsportalen. Vår gästföreläsare specialistsjuksköterska från diabetesmottagning bidrar med tips och råd i detta sammanhang samt ger dig även allmän information om diabetes.

Se mer

2023-04-18

13 - 15

Distansutbildning via Microsoft Teams

Webbkurs

Teoretisk grundkurs om stegen från tanke till förskrivning av elrullstol.

Se mer

2023-04-19

13 - 16

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Kurstillfället ger dig baskunskaper gällande de olika kategorier av elrullstol som ingår i sortimentet. Likaså egen erfarenhet av att köra elrullstol i olika situationer och miljöer. Elrullstol steg 1 och 2 ger dig tillsammans teoretiska och praktiska och färdigheter för att göra en rimlig bedömning om elrullstol är aktuellt eller inte för din patient.

Se mer

2023-04-20

9 - 12

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Kurstillfället ger dig baskunskaper gällande de olika kategorier av elrullstol som ingår i sortimentet. Likaså egen erfarenhet av att köra elrullstol i olika situationer och miljöer. Elrullstol steg 1 och 2 ger dig tillsammans teoretiska och praktiska och färdigheter för att göra en rimlig bedömning om elrullstol är aktuellt eller inte för din patient.

Se mer

2023-04-26

9 - 16

Kommsyns Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Denna kursdag består av två fristående pass med kognitionshjälpmedel avseende tid, minne och planering. Du väljer själv och om deltar endast förmiddag alternativt eftermiddag eller heldag.

Se mer

2023-04-26

13 - 15

SLSO utbildningslokaler på Torsplan, Solnavägen 1 E, Stockholm

Kurstillfället ger dig vägledning och förståelse för • Skillnaden mellan standardartiklar och måttsydda artiklar • Vad du ska tänka på i val av material och kompressionsklass för standardprodukter Du får tillfälle att känna på de olika standardmaterialen i upphandlat sortiment samt diskutera med leverantörerna.

Se mer

2023-04-27

8 - 9

Distansutbildning via Microsoft Teams

Detta är ett webbinarium/digitalt öppet hus som kommer att hållas sista torsdagen i varje månad, kl. 8.00-9.00. Innehållet styrs av dina frågor om sortimentet kommunikationshjälpmedel

Se mer

2023-04-27

9 - 12

Distansutbildning via Microsoft Teams

Webbkurs

Utbildningen ger dig ökad teoretisk kunskap gällande förskrivningsbara kognitionshjälpmedel för att kunna möta patientens behov av planerings- och minnesstöd i vardagen.

Se mer

2023-04-27

13 - 15

Distansutbildning via Microsoft Teams

Kurstillfället lär hur du gör basal utredning går till för veta din patiens behov inför förskrivning av inkontinenshjälpmedel . Likaså hur du gör dina förskrivningar i Beställningsportalen med stöd i regelverket. Du lär dig momenten som bidrar till att rätt hjälpmedel når din patient utan fördröjning.

Se mer

2023-05-03, Flera tillfällen

8.30 - 11.30

Kommsyns Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Kurstillfället ger dig kunskap om programmet Grid 3 och dess inställningar, färdiga anpassningar samt hårdvaror. Du får egen erfarenhet av att göra egna anpassningar och inställningar.

Se mer

2023-05-04

9 - 12

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Webbkurs

Kurstillfället ger dig kännedom och kunskap gällande aktiva rullstolar och brukarmanövrerade drivaggregat.

Se mer

2023-05-08, Flera tillfällen

13.30 - 14.30

Distansutbildning via Teams

Webbkurs

Att göra rätt från början är mer tidseffektivt och ger rätt leverans snabbare till patienten. Denna utbildning ger dig tips och råd för att göra det rätt när du förskriver kompressionsmaterial.

Se mer

2023-05-10, Flera tillfällen

13 - 16.30

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Utbildningen ger dig chans att lära dig mer om komfortrullstolar för vuxna. Med fokus på rullstolen Azalea går vi genom tillbehören och hur du själv kan justera inställningarna för bättre sittkomfort.

Se mer

2023-05-11, Flera tillfällen

8.30 - 12

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Utbildningen ger dig chans att lära dig mer om komfortrullstolar för vuxna. Med fokus på rullstolen Azalea går vi igenom , tilbehören och hur du själv kan justera inställningarna för bättre sittkomfort.

Se mer

2023-05-22

13.30 - 15.30

Distansutbildning via Teams

Webbkurs

Kurstillfället ger dig verktyg och kunskap för att kunna hantera Beställningsportalen inom området diabetes, sår och annat sjukvårdsmaterial. Du får även information om hur du använder regelverket Hjälpmedelsguiden vid din förskrivning av detta sortiment.

Se mer

2023-05-23

13 - 14.30

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Under utbildning kommer du få en genomgång av de olika modellerna av vårdarstyrda elrullstolar. Du kommer även få prova att köra med vårdarstyrning i olika miljöer.

Se mer

2023-05-24

13 - 16.30

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Vid kurstillfället får du en genomgång av förskrivningskriterier och förskrivningsprocessen för Arbetsstolar och ståstödsstolar liksom det upphandlade sortimentet.

Se mer

2023-05-25

8.30 - 12

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Vid kurstillfället får du en genomgång av förskrivningskriterier och förskrivningsprocessen för Arbetsstolar och ståstödsstolar liksom det upphandlade sortimentet.

Se mer

2023-05-25

13 - 15

SLSO utbildningslokaler på Torsplan, Solnavägen 1 E, Stockholm

Kurstillfället ger dig verktyg för inom området inkontinenshjälpmedel att kunna hantera Beställningsportalen följa regelverket i Hjälpmedelsguiden. Du får även ökad kännedom om det förskrivningsbara sortimentet vilket sammantaget minskar risken för felförskrivningar och ökar patientsäkerheten.

Se mer

1/1