Kommunikationshjälpmedel- Appen Grid för Ipad

  • 2022-04-08

  • 8.30 - 11.30

  • KommSyn Stockholms utbildningslokaler

Efter genomgången utbildning ska du känna till appens innehåll och du ska även kunna redigera samt skapa egna upplägg.

Innehåll

  • Genomgång av appen Grid för iPad (anpassningar för symbolbaserad och textbaserad kommunikation).
  • Presentation av färdiga anpassningar, redigering och skapande av nya anpassningar.
  • I mån om tid ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor.

Detta är ett fysiskt utbildningstillfälle och du kommer att arbeta praktiskt med appen i en surfplatta. Om möjligt, ta med egen iPad och ladda ned appen Grid för iPad före kursstart. 

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som är arbetsterapeut eller logoped.

För att kunna delta ska du ha förskrivningsrätt av kommunikationshjälpmedel. Du ska även ha grundläggande kunskaper i användandet av Hjälpmedelsguiden och Beställningsportalen. Vi rekommenderar att du går utbildningen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden om du inte redan har gått den.

Föreläsare

Anna Eklöf och Viire Kask, hjälpmedelskonsulenter på KommSyn Stockholm

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri. 

Anmälan

Anmälan görs i Lärtorget. KommSyn Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Hjälpmedel, KommSyn Stockholm, Arbetsterapeut, Logoped, Kommunikationshjälpmedel, Fysisk utbildning