Diabetes, förband och sårvård

 • 2022-05-04

 • 13 - 15.30

 • Distansutbildning via Teams

I denna utbildning går vi igenom förskrivningsbara diabetesartiklar samt förband och sårvårdsartiklar. Vi går även igenom hur du tolkar Hjälpmedelsguiden och använder Beställningsportalen.

Länk till utbildningen

Du som inte har anmält dig i förväg kan ändå vara med på föreläsningen. Klicka här för att ansluta till föreläsningen via Microsoft Teams, 4 maj kl.13-15.30.

Innehåll

 • Genomgång av sortimenten diabetesartiklar samt förband och sårvårdsartiklar. 
 • Hitta i och tolka Hjälpmedelsguiden.
 • Användning av Beställningsportalen vid förskrivning av detta sortiment. 
 • Presentation av Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) och hur verksamheten kan hjälpa förskrivare i det dagliga arbetet.
 • Möjlighet att ställa frågor och chans till kollegialt erfarenhetsutbyte. 

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som är distriktssköterska eller diabetessköterska. 

För att gå utbildningen ska du ha förskrivningsrätt av diabetesartiklar, förband och/eller sårvårdsartiklar i Region Stockholm. Du ska även ha en personlig inloggning till Beställningsportalen.

Föreläsare

 • Amie Nyberg, sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent på FHH.
 • Therese Frisk, sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent på FHH.

Distansutbildning

Detta är en distansutbildning via Microsoft Teams. Du behöver ha följande för att kunna delta:

 • Dator kopplad till ett nätverk.
 • Högtalare/hörlurar och mikrofon.

Länk till utbildningstillfället skickas via e-post ca en vecka före kursstart.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri. 

Anmälan

Anmälan görs i Lärtorget. FHH förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Hjälpmedel, Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Diabeteshjälpmedel, Förband- och sjukvårdsmaterial, Digital utbildning, Diabetessköterska