Vårdarstyrning till elrullstol

  • 2022-05-20

  • 9 - 10.30

  • Utomhus i närheten av Hjälpmedel Stockholms lokaler

Under utbildning kommer du få en genomgång av de olika modellerna av vårdarstyrda elrullstolar. Du kommer även få prova att köra med vårdarstyrning i olika miljöer.

Innehåll

  • Visning av olika vårdarstyrda elrullstolar och deras funktioner.

  • Information om körteknik och programmeringsmöjligheter.

  • Praktisk övning i att köra olika modeller av vårdarstyrning. Körträning i olika miljöer.  

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

För att kunna delta behöver du grundläggande kunskaper om förskrivning av elrullstol samt kännedom om regelverket vid förskrivning och byte av elrullstol. Du har förskrivningsrätt av elrullstolar och du förskriver detta sortiment främst från Hjälpmedel Stockholm. Om du främst förskriver hjälpmedel från Sodexo hjälpmedelsservice är denna utbildning inte relevant då rutinerna skiljer sig åt.

Föreläsare

Hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker från elrullstolsgruppen, Hjälpmedel Stockholm.

Fysisk utbildning

Detta är en fysisk utbildning och de praktiska momenten kommer att utföras utomhus. Anpassa därför din klädsel efter rådande väder. 

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan

Anmälan görs Lärtorget. Hjälpmedel Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Hjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm, Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Elrullstolar, Fysisk utbildning