Basal utredning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel

 • 2022-10-12

 • 13 - 15

 • Distansutbildning via Teams

I denna utbildning får du ökad kunskap om urininkontinens och basal utredning. Vi går även igenom hur du tolkar Hjälpmedelsguiden och använder Beställningsportalen.

Innehåll

 • Genomgång av hur basal utredning inför förskrivning av inkontinenshjälpmedel går till.
 • Genomgång av sortimentet inom inkontinenshjälpmedel.
 • Hitta i och tolka Hjälpmedelsguiden.
 • Praktiska tips vid förskrivning i Beställningsportalen.
 • Presentation av Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) och hur verksamheten kan hjälpa förskrivare i det dagliga arbetet.
 • Möjlighet att ställa frågor och chans till kollegialt erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Distriktssköterska, läkare eller sjuksköterska med utbildning inom inkontinensvård.  

För att gå utbildningen behöver du ha förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel och även en personlig inloggning till Beställningsportalen

Föreläsare

 • Lars Hjertzell, specialistsjuksköterska, Uroterapienheten Karolinska Sjukhuset. Lars har lång erfarenhet som förskrivare och är expert på bland annat patienter med blåsdysfunktion. Lars är även med i FHH:s referensgrupp för inkontinenshjälpmedel.
 • Aldona Vildziuniene, sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent på FHH.
 • Sofia Johansson, sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent på FHH.

Distansutbildning

Detta är en distansutbildning via Microsoft Teams. Du behöver ha följande för att kunna delta:

 • Dator kopplad till ett nätverk.
 • Högtalare/hörlurar och mikrofon.

Länk till mötet skickas med e-post vid anmälningstillfället. 

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri. 

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats, kontaktuppgifter och möteslänk till kurstillfället. Detta mejl skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

FHH förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Hjälpmedel, Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Inkontinenshjälpmedel, Digital utbildning