Hjälpmedelsguiden och Beställningsportalen för FHH´s förskrivare

  • 2023-02-13

  • 13.30 - 15.30

  • Distansutbildning via Teams

Denna utbildning riktar sig till dig som förskriver hjälpmedel inom diabetes, inkontinens, sår och annat sjukvårdsmaterial, nutrition och kompression. Du får vägledning och förståelse för hur Hjälpmedelsguiden ska tolkas och användas i det dagliga arbetet och hur Beställningsportalen ska användas vid förskrivning av ovannämnda hjälpmedel. Dessa hjälpmedel förskriver du från vår verksamhet Förbrukningshjälpmedel i Hemmet ( FHH)

Innehåll

  • Hitta i och tolka Hjälpmedelsguiden.
  • Genomgång av hur Beställningsportalen bör användas vid förskrivning av hjälpmedel.
  • Strategi att hitta aktuellt hjälpmedel att förskriva, genomföra en beställning, och hantera patientens hjälpmedelslista.
  • Presentation av hur hjälpmedelsverksamheterna i Region Stockholm är organiserade och hur kostnadsansvaret för hjälpmedel är fördelat.
  • Vägledning i hur hjälpmedelsverksamheterna kan vara till hjälp i ditt dagliga arbete. 

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som främst förskriver hjälpmedel från Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH).

Om du förskriver från Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm eller Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)- se motsvarande erbjudna kurstillfälle för Beställningsportalen och Beställningsportalen.

Du ska även ha en personlig inloggning i Beställningsportalen som ägs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vänligen läs på Beställningsportalens hemsida.

Föreläsare

Therese Frisk, hjälpmedelskonsulent FHH

Amie Nyberg, hjälpmedelskonsulent FHH

Distansutbildning

Detta är en distansutbildning via Microsoft Teams. Du behöver ha följande för att kunna delta:

  • Dator med skärm kopplat till ett nätverk.
  • Högtalare/hörlurar och mikrofon.

Möteslänk skickas via e-post i bekräftelsemejlet.  

Kostnad

Denna utbildning är avgiftsfri.

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats, kontaktuppgifter och möteslänk till kurstillfället. Informationen skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

Vid för få anmälda deltagare kan utbildningen komma att ställas in.

 

Hjälpmedel, Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Sjuksköterska, Diabetessköterska, Lymfterapeut, Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden