Nutrition

  • 2023-03-30

  • 13 - 16

  • SLSO utbildningslokaler på Torsplan, Solnavägen 1 E, Stockholm

Kurstillfället ger dig kännedom om: • Hjälpmedelsguiden och regelverket för förskrivning • Hur du ska genomföra korrekta förskrivningar samt hitta produkter i Beställningsportalen. • Det förskrivningsbara sortimentet

Innehåll

  • Genomgång av regelverket för nutritionsområdet i Hjälpmedelsguiden.
  • Genomgång av förskrivningsbart sortiment.

Målgrupp

Kurstillfället vänder sig till dig som har förskrivningsrätt av nutritionsprodukter- i Beställningsportalen

Föreläsare

Carina Törnqvist, sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent på FHH. 

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri. 

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats, kontaktuppgifter och möteslänk till kurstillfället. Informationen skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

FHH förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Hjälpmedel, Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm, Medicinteknisk apparatur i hemmet, Dietist, Distriktssköterska, Nutritionsprodukter