Elrullstolar, steg 2

  • 2022-04-29

  • 9 - 12

  • Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler

Genomgång av aktuellt elrullstolssortiment, de olika funktionerna, användningsområden samt körträning.

Innehåll

  • Förskrivarens ansvar vid förskrivning av elrullstol.
  • Verktyg för korrekt bedömning, om elrullstol är aktuellt eller ej. 
  • Genomgång av den faktainsamling som krävs inför konsultation.
  • Kunskap om förskrivningsprocessens olika steg.
  • Baskunskaper om regelverket för förskrivning av elrullstol. 

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast och har gått utbildningen Elrullstolar, steg 1. 

För att kunna delta behöver du ha förskrivningsrätt för elrullstolar och du förskriver detta sortiment främst från Hjälpmedel Stockholm. Om du främst förskriver hjälpmedel från Sodexo hjälpmedelsservice är denna utbildning inte relevant då rutinerna skiljer sig åt. Du ska även ha grundläggande kunskap i användandet av Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Vi rekommenderar att du har gått kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsportalen.

Fysisk utbildning

Utbildningen hålls i Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler men körövningarna utförs utomhus så tänk på att vara klädd utifrån rådande väder. 

Föreläsare

Maria Björnfot och Sofia Berg, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedel Stockholm.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan

Anmälan och mer information om kursen kan hittas i Lärtorget. Hjälpmedel Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Hjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm, Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Elrullstolar, Fysisk utbildning