Elrullstolar, steg 2

  • 2022-09-21

  • 9 - 12

  • Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler

Utbildningen ger dig kunskap för att kunna göra en relevant bedömning om elrullstol är aktuellt eller ej. Du bör ha gått utbildningen Elrullstolar, steg 1.

Innehåll

  • Genomgång av de elrullstolar som ingår i sortimentet, deras funktioner och användningsområden.
  • Körövningar i olika situationer och miljöer.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast och har gått utbildningen Elrullstolar, steg 1. 

För att kunna delta behöver du ha förskrivningsrätt för elrullstolar och du förskriver detta sortiment främst från Hjälpmedel Stockholm. Om du främst förskriver hjälpmedel från Sodexo hjälpmedelsservice är denna utbildning inte relevant då rutinerna skiljer sig åt. Du ska även ha grundläggande kunskap i användandet av Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Vi rekommenderar att du har gått kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsportalen.

Fysisk utbildning

Utbildningen hålls i Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler men körövningarna utförs utomhus så tänk på att vara klädd utifrån rådande väder. 

Föreläsare

Maria Björnfot och Sofia Berg, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedel Stockholm.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats och kontaktuppgifter. Informationen skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

Hjälpmedel Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. 

Hjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm, Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Elrullstolar, Fysisk utbildning