Förskrivningsbara kognitionshjälpmedel

  • 2022-04-07

  • 9 - 12

  • KommSyn Stockholms utbildningslokaler

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Utbildningen ger dig ökad teoretisk och praktisk kunskap gällande förskrivningsbara kognitionshjälpmedel för att kunna möta patientens behov av planerings- och minnesstöd i vardagen.

Innehåll

Teoretisk och praktisk genomgång av förskrivningsbara kognitionshjälpmedel (exklusive elektroniska kalenderlicenser, Handi One och MEMOplanner Large). 

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som är arbetsterapeut eller logoped. 

För att kunna delta ska du ha förskrivningsrätt för kognitionshjälpmedel. Du ska även ha grundläggande kunskap i användningen av Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Vi rekommenderar att du har gått utbildningen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. 

Föreläsare

Ann-Sofie Eriksson och Lena Olin, hjälpmedelskonsulenter på KommSyn Stockholm

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan

Anmälan görs i Lärtorget. KommSyn Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Hjälpmedel, KommSyn Stockholm, Arbetsterapeut, Logoped, Kognitionshjälpmedel, Fysisk utbildning