Hjälpmedel i daglig verksamhet enligt LSS

Kommunen har ansvar för att det i daglig verksamhet finns den utrustning och de hjälpmedel som krävs för att personer ska kunna vistas och delta i arbetet.

Region Stockholm har kostnadsansvar för hjälpmedel som är specialanpassade för den enskilda patienten.