Hjälpmedel i dagverksamhet för äldre

Kommunen har ansvar för att det i dagverksamhet för äldre finns den utrustning och de hjälpmedel som krävs för att personer ska kunna vistas där.

Region Stockholm har kostnadsansvar för hjälpmedel som är specialanpassade för den enskilda patienten.