Hjälpmedel i förskola

Kommunen ansvarar för samtliga hjälpmedel i kommunens barnomsorg. Personligt förskrivna hjälpmedel ska tas med.

Undantag

  • Hjälpmedel för användning vid habiliteringsförskola kan förskrivas på Region Stockholms bekostnad när barnet går på både kommunal förskola och habiliteringsförskola.
  • Synhjälpmedel som behövs för utveckling inför skolgång, kan förskrivas på Region Stockholms bekostnad, till barn i förskolan.