Hjälpmedel i särskilda boendeformer för äldre

Nedanstående hjälpmedel kan inte förskrivas på Region Stockholms bekostnad:

 

04 19 98 - Tillbehör, reservdelar och komponenter

 

04 27 06 - Stimulatorer för smärtlindring

 

04 27 18 - Hjälpmedel för sinnesstimulering

Egenansvar från 1 november 2020. 

 

04 33 - Antidecubitushjälpmedel

Till förskriven rullstol kan antidecubitusdynor förskrivas på Region Stockholms bekostnad.

04 48 15 - Arm-, bål- och benträningsredskap

Gymnastikmattor, bollar, cylinderkuddar, viktmanschetter, studsmatta övergår till egenansvar från 1 november 2020.

 

04 48 18 – Viktmanschetter

Egenansvar från 1 november 2020.


05 33 06 – Hjälpmedel för att träna dagliga personliga aktiviteter

Stegpall för kortväxta egenansvar från 1 november 2020


09 06 03 - Huvudskydd

 

09 09 - Hjälpmedel för av- och påklädning

 

09 12 - Hjälpmedel vid toalettbesök

 

09 33 - Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch

 

09 39 03 - Hårtvättanordningar

 

12 03 - Gånghjälpmedel som hanteras med en arm

 

12 06 - Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna

 

12 12 00 - Bilanpassning

Egenansvar från 1 november 2020.

 

12 22 - Manuellt drivna rullstolar

Transportrullstol är boendets ansvar.  

 

12 23 - Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar

- Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning
Boendet bekostar eldriven rullstol när den är utrustad med vårdarstyrning, även i kombination med brukarstyrning. 

 

12 24 09 - Drivaggregat till rullstolar

Boendet bekostar drivaggregat om det huvudsakligen framförs av personal. Drivaggregat förskrivs även till patienter i särskilt boende om patienten frekvent bor hos närstående. 

 

12 24 30 - Bälten och selar till rullstolar

Bekostas av boendet till egeninköpta rullstolar. 

 

12 31 - Hjälpmedel för överflyttning och vändning

Bärstolar egenansvar från 1 november 2020.

 

12 36 - Personlyftar

Gäller även lyftselar. 

 

15 03 - Matlagningshjälpmedel

 

15 09 13 - Bestick, ätpinnar och sugrör

Egenansvar från 1 november 2020.


15 09 16- Muggar, glas, koppar och te-/kaffefat

Egenansvar från 1 november 2020.


15 15 19 Handsömnadshjälpmedel

Egenansvar från 1 november 2020.

 

15 15 21 - Saxar

Egenansvar från 1 november 2020.

 

18 06 06 Läs- och arbetsbelysningar

Egenansvar från 1 november 2020.

 

18 10 03 - Ryggkuddar och ryggdynor

Bekostas av boendet till egeninköpta rullstolar. 

 

18 10 06 - Sittdynor och underlägg

- Kuddar för positionering i sittande, tumlekudde och liknande bekostas av boendet till egeninköpta rullstolar.

- Positioneringskudde förskrivs till patient med grav sittproblematik endast i kombination med komplicerad sittanpassning utförd av hjälpmedelscentralsverksamhet.

- Rullstolsdynor till boendets egeninköpta rullstolar. 

- Förhöjningsdynor egenansvar från 1 november 2020. 

 

18 12 - Sängar

Enkel spädbarnssäng på hjul egenansvar från 1 november 2020.

 

18 15 - Höjdställbara tillsatser till möbler

 

18 18 - Stödanordningar

Fasta stödhandtag egenansvar från 1 november 2020. 

 

18 30 15 - Portabla ramper

 

18 33 90 - Stötdämpande skydd

 

22 24 30 - Porttelefoner 

 

22 27 18 - Personliga trygghets- och nödlarm

Komplett anropssystem inom bostaden (ex närlarm)

 

22 30 15 - Bokstöd och bokhållare

Egenansvar från 1 november 2020.

 

24 18 06 - Påbyggnadsgrepp och adaptrar

 

24 18 27 – Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter

Egenansvar från 1 november 2020.

 

24 21 03 - Manuella griptänger

 

24 36 12 - Rullbord

 

28 03 03 - Arbetsbord, för personer med synnedsättning

Egenansvar från 1 november 2020.