Hjälpmedel i särskilda boendeformer för äldre

Nedanstående hjälpmedel kan inte förskrivas på Region Stockholms bekostnad:

 

04 19 98 - Tillbehör, reservdelar och komponenter

Droppställning
Infusionsställ, droppställning som monteras på annat hjälpmedel

 

04 27 18 - Hjälpmedel för sinnesstimulering

Boll- och kedjetäcke.

 

04 33 - Antidecubitushjälpmedel

- Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention
- Ryggkuddar och ryggdynor avsedda för trycksårsprevention
- Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention

  • Till förskriven rullstol kan antidecubitusdynor förskrivas på regionens bekostnad.
  • Enkla förebyggande madrasser/underlägg och Enkla förebyggande antidecubitusmadrasser. 
  • Förebyggande antidecubitusmadrass.
  • Behandlande- samt Avancerat behandlande antidecubitusmadrass bekostas av boendet i 6 månaderna därefter kan den förskrivas.

09 06 03 - Huvudskydd

Mjuka hjälmar typ Toppen.

 

09 09 - Hjälpmedel för av- och påklädning

- Strumppådragare

 

09 12 - Hjälpmedel vid toalettbesök

- Flyttbara toalettstolar, med och utan hjul
- Toalettsitsar
- Toalettstolsförhöjningar, fristående
- Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser
- Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser
- Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning
- Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toaletten

 

09 33 - Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch

- Bad- och duschstolar (med och utan hjul), badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar
- Badbritsar, duschbord och skötbord

 

09 39 03 - Hårtvättanordningar

 

12 03 - Gånghjälpmedel som hanteras med en arm

- Stödkäppar
- Armbågskryckor
- Axillarkryckor (Kryckor)
- Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar)
- Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben

 

12 06 - Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna

- Gåstativ
- Rollatorer
- Gåstolar
- Gåbord
RA-rollator och hemirollator förskrivs på landstingets bekostnad.

 

12 22 - Manuellt drivna rullstolar

Transportrullstol är boendets ansvar.  
Komfortrullstol kan förskrivas på patient och då debiteras boendet 25 % av den totala hyreskostnaden. En (1) enklare dyna medföljer stolen vid hyra.

 

12 23 - Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar

- Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning
Boendet bekostar eldriven rullstol när den är utrustad med vårdastyrning, även i kombination med brukarstyrning. 

 

12 24 09 - Drivaggregat till rullstolar

Boendet bekostar drivaggregat om det huvudsakligen framförs av personal. Drivaggregat förskrivs även till patienter i särskilt boende om patienten frekvent bor hos närstående. 

 

12 24 30 - Bälten och selar till rullstolar

Bekostas av boendet till eget inköpta rullstolar. Undantaget komfortrullstolar, se 12 22.

 

12 31 - Hjälpmedel för överflyttning och vändning

- Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor
- Vridplattor (Vändskivor)
- Fristående lyftbågar
- Repstegar
- Uppresningsbälten och västar
- Bärstolar, bärselar och bärkorgar
- Överflyttningsplattformar

 

12 36 - Personlyftar

- Mobila personlyftar, med lyftselar och/eller lyftslingor
- Mobila stålyftar
- Stationära lyftar (monterade på/i vägg/väggar, golv och/eller tak)
- Stationära lyftar som monteras på eller i andra produkter
Lyftselar och lyftband bekostas ej av landstinget.

 

15 03 - Matlagningshjälpmedel

 

18 10 03 - Ryggkuddar och ryggdynor

Bekostas av boendet till eget inköpta rullstolar. Undantaget komfortrullstolar, se 12 22.

 

18 10 06

Sitsar, säten, sittsystem och abduktionsblock

- Kuddar för positionering i sittande, tumlekudde och liknande
Bekostas av boendet till eget inköpta rullstolar. Positioneringskudde förskrivs till patient med grav sittproblematik endast i kombination med komplicerad sittanpassning utförd av hjälpmedelscentralsverksamhet.

Dynor och underlägg

Ex förhöjningsdynor, rullstolsdynor till boendets eget inköpta rullstolar. Undantaget komfortrullstolar, se 12 22. 

 

18 12 - Sängar

- Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara
- Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara
- Sänglyftar
- Ställbara rygg- och benstöd
- Sänggrindar och lyftbågar

 

18 15 - Höjdställbara tillsatser till möbler

- Förhöjningsklotsar och förhöjningsben

 

18 18 - Stödanordningar

- Ledstänger
- Stödhandtag
- Armstöd, vägg och/eller golvmonterade
- Stödstångsystem, Gripo eller liknande

 

18 30 15 - Portabla ramper

 

18 33 90 - Stötdämpande skydd

 

22 24 30 - Porttelefoner 

 

22 27 18 - Personliga trygghets- och nödlarm

- Närlarm

 

24 18 06 - Påbyggnadsgrepp och adaptrar

 

24 21 03 - Manuella griptänger

 

24 36 12 - Rullbord