Hjälpmedel i skola/rh-klass

Hjälpmedelsverksamheten bekostar specialanpassning på grundutrusning som är medicinteknisk produkt. Vid omfattande specialanpassningar då grundutrustning ej kan återställas bekostas grundprodukt med specialanpassning.

Om enstaka rörelsehindrad elev går i särskolegrupp/klass gäller samma regler som under rubriken: "Enstaka rörelsehindrad elev integrerad i vanlig klass". Är det en grupp elever med hjälpmedelsbehov, dvs minst tre stycken i samma grupp/klass, gäller nedanstående regler.

Nedanstående hjälpmedel kan inte förskrivas på landstingets bekostnad: 

 

04 27 18 - Hjälpmedel för sinnesstimulering

Boll- och kedjetäcke.

04 48 08 - Ståbarrar och ståstöd

Individinställda ståstöd kan förskrivas på landstingets bekostnad.

04 48 15 - Arm- bål och benträningsredskap

T ex bollar, cylindrar, gymnastikmattor, kilkuddar, viktmanschetter, gåstege.

09 12 - Hjälpmedel vid toalettbesök

- Flyttbara toalettstolar, med och utan hjul
- Toalettsitsar
- Toalettstolsförhöjningar, fristående
- Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser
- Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser
- Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning
- Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toaletten
Formgjuten hygiensits och individanpassad stol som t ex Zitzi Clozitt kan förskrivas på landstingets bekostnad.

09 33 03 Bad och duschstolar (med och utan hjul), badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar

09 33 12 - Badbritsar, duschbord och skötbord

12 22 - Manuellt drivna rullstolar

- Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar
- Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

12 23 - Eldrivna rullstolar

- Eldrivna rullstolar med manuell styrning
- Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning

12 24 09 - Drivaggregat till rullstol

 

12 36 - Personlyft

- Mobila personlyftar, med lyftselar och/eller lyftslingor
- Mobila stålyftar
- Stationära lyftar (monterade på/i vägg/väggar, golv och/eller tak)
- Stationära lyftar som monteras på eller i andra produkter
Lyftselar och lyftband bekostas ej av landstinget.

15 03 - Matlagningshjälpmedel

- Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela

15 09 - Hjälpmedel för att äta och dricka

- Bestick, ätpinnar och sugrör
- Muggar, glas och koppar
- Ätapparater

18 09 03 - Stolar

 

18 10 15 - Benstöd och fotstöd

 

18 12 - Sängar

- Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara
- Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara
- Sänglyftar
- Ställbara rygg- och benstöd
- Sänggrindar och lyftbågar

18 15 03 - Förhöjningsklotsar och förhöjningsben

 

18 18 - Stödanordningar

- Ledstänger
- Stödhandtag
- Armstöd, vägg och/eller golvmonterade
- Stödstångsystem, Gripo eller liknande

18 30 15 - Portabla ramper

 

22 12 03 - Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva

Pennor, penslar, passare och linjaler

22 12 06 - Skriv-, rit- och teckningsbrädor

 

22 21 03 - Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Symboler i undervisningen och för olika träningssituationer i skolan.

22 21 09 - Samtalsapparater

Vid undervisning är det skolans ansvar. Förskrivs annars som personligt hjälpmedel via hjälpmedelscentralen och följer eleven.

22 27 12 Ur och klockor

Vid undervisning är det skolans ansvar. Förskrivs annars som personligt hjälpmedel via hjälpmedelscentralen och följer eleven.

22 27 15 - Almanackor, kalendrar och planeringssystem

Vid undervisning är det skolans ansvar. Förskrivs annars som personligt hjälpmedel via hjälpmedelscentralen och följer eleven.

22 36 - Inmatningstillbehör till datorer

- Tangentbord
- Datormöss och musliknande enheter
- Alternativa inmatningsenheter
- Programvara för inmatning
Dator med tillhörande skärm, manushållare och tangentbord, samt alternativt styrsätt. T ex styrplatta, kontaktanslutningsbox, specialmus (t ex joysticksmus), rullboll, enklare vanligt förekommande kontakter, pedagogisk programvara för funktionshindrad elev. Talsyntes som stöd vid läs- och skrivinlärning.

22 90 03 - Kognitivt bildstöd för utförande av dagliga livets aktiviteter

Vid undervisning är det skolans ansvar. Förskrivs annars som personligt hjälpmedel på landstingets bekostnad och följer eleven.

24 09 18 - Strömbrytare, till/från funktion och omkopplare

Reläbox och kontakter som behövs för att kunna delta i olika aktiviteter i skolan.

24 18 06 - Påbyggnadsgrepp och adaptrar

Penngrepp

24 18 27 - Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter