Utomlän

Person som får hjälpmedel förskrivet i annat län

Person folkbokförd i Stockholms län som vistas på särskilt boende, går på riksgymnasium i annat län osv, får hjälpmedel bekostade enligt överenskommelsen mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Kommunförbundet i Stockholms län, KSL-överenskommelsen.

Överenskommelser om hantering görs med sjukvårdshuvudmannen som ansvarar för hjälpmedel i det län personen vistas.

Enligt Riksavtalet får hjälpmedel, inklusive tillbehör, förskrivas till person som väljer vård utanför SLL, om kostnaderna understiger 10 000 kronor. Överstiger kostnaden 10 000 kr ska förskrivning ske i samråd med SLL. De hjälpmedel som kräver någon form av installation, service och underhåll eller måste anpassas till brukarens bostadsförhållanden ska förskrivas i samråd med SLL. 

Hjälpmedelsverksamheternas rutin

Förskrivaren ska använda sig av en beställningsblankett på Hjälpmedel Stockholms hemsida - "Beställning av personbundet hjälpmedel (utomlänsförskrivare)". Vi rekommenderar att du som förskrivare i första hand kontaktar kundansvarig. 

Person folkbokförd i annat län och får hjälpmedel förskrivet i Stockholms län

Enligt Riksavtalet får hjälpmedel, inklusive tillbehör, förskrivas till person som väljer vård utanför sitt hemlandsting, om kostnaderna understiger 10 000 kronor. Överstiger kostnaden 10 000 kr ska förskrivning ske i samråd med hemlandstinget.

De hjälpmedel som kräver någon form av installation, service och underhåll eller måste anpassas till brukarens bostadsförhållanden ska förskrivas i samråd med hemlandstinget. 

Hjälpmedelsverksamheternas rutin

Vid beställning av hjälpmedel till patient, folkbokförd i annat län, ska Beställningsportalen användas. Förskrivaren kontaktar hjälpmedelsverksamheten i patientens hemlän för information om aktuell faktureringsadress. 

I Beställningsportalen ska du som förskrivare välja "Kommun/annans ansvar".

Transport

Landstinget ansvarar för transporter inom länet av förskrivna hjälpmedel. Transport av testmaterial för diabetes, inkontinens- och näringsprodukter kan även levereras utanför länet inom Sverige.

Transport utanför Sverige bekostas inte av landstinget.