Anmälan om tillbud och negativ händelse

Om en patient har skadats (negativ händelse) eller kunde ha skadats (tillbud) till följd av en medicinteknisk produkt ska du som vårdgivare göra en anmälan till Läkemedelsverket via deras e-tjänst så snart som möjligt.

För anmälning av tillbud/negativ händelse med medicintekniska produkter (Läkemedelsverket)

Oavsett hur noggranna tillverkare är vid produktens konstruktion samt hur väl patienter använder hjälpmedlet enligt instruktioner, kan det hända att olyckor inträffar i samband med ett hjälpmedel. Som vårdgivare har du en anmälningsskyldighet om tillbud eller negativ händelse drabbar din patient. För mer detaljerad information om anmälan till Läkemedelverket vid tillbud och negativa händelser kopplat till en medicinteknisk produkt se här: Anmäl negativa händelser och tillbud | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

För att förstärka patientsäkerheten även inom vår verksamhet önskar vi på hjälpmedelsverksamheten få en kopia på anmälan som du  gjort till Läkemedelsverket via vårt avvikelseformulär, se här:Avvikelseformulär (regionstockholm.se)

Kontakta tekniker

Det är viktigt att varken din patient eller du som vårdgivare försöker laga eller fortsätta använda hjälpmedlet efter händelsen.
Kontakta tekniker på tel. 08-123 476 00 och välj menyval 3 för att planera inhämtning av den medicintekniska produkten. Detta för att informera om hur patienten får ett nytt hjälpmedel. Märk produkten med tillbud/ negativ händelse medicinteknisk produkt.

Ladda ner returlapp