Avvikelse och reklamation

En avvikelse är en upptäckt risk eller en icke förväntad händelse.

Avvikelser kan också vara en icke förväntad händelse som medfört eller skulle kunna medföra skada på närstående, medarbetare eller utrustning.

En avvikelse kan vara:

  • reklamationer
  • klagomål och synpunkter
  • risk/händelse som kunde ha lett till att en patient skadats
  • händelse som ledde till att en patient skadats

Är det bråttom att åtgärda avvikelsen?

Ring 08- 123 476 00 och välj det menyval som passar bäst utifrån ditt ärende. Fyll därefter gärna i avvikelseformuläret och ange om du har fått hjälp att lösa problemet.

Vill du rapportera en avvikelse?

Oavsett orsak till avvikelse, ska avvikelseformuläret fyllas i.