Utprovningssortiment

I sortimentsrummen Hjälpmedel Stockholm finns ett urval av vårt upphandlade sortiment av hjälpmedel som kan provas ut. Dessa hjälpmedel kan inte bokas i förväg.

Finns det behov av att prova andra modeller eller storlekar av ett hjälpmedel än de som finns i sortimentsrummen kontaktar du en hjälpmedelskonsulent i aktuell sortimentsgrupp.

Elrullstolar

Utprovningssortimentet elrullstolar består av de stolar vi har upphandlat men även av enstaka begagnade exemplar från tidigare sortiment. Det upphandlade sortimentet kan du se i Hjälpmedelsguiden. För att du med säkerhet skall veta att det du önskar se finns i sortimentsrummet, kontakta en elrullstolskonsulent inför besöket.