Överenskommelse Storsthlm - Region Stockholm

Storsthlm (tidigare KSL) och Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) har förtydligat ansvars- och kostnadsfördelningen av hjälpmedel. Denna överenskommelse kallas Överenskommelse Storsthlm- Region Stockholm. Tidigare kallades detta KSL-överenskommelsen.

Hyra av hjälpmedel till kommun och privata vårdgivare

Från 1 september 2020 kommer Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet inte längre erbjuda möjligheten att köpa eller hyra hjälpmedel som kommunerna i Stockholms län har kostnadsansvar för. 

Nedan ser du en sammanställning av de hjälpmedel som kommunen och privata vårdgivare har kostnadsansvar för.