Överenskommelse med Storsthlm

Ansvarsfördelningen av kostnaden för hjälpmedel regleras i en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Kommunförbundet i Stockholms län. Tidigare även kallat KSL-överenskommelsen.

För att underlätta för dig som förskriver hjälpmedel har Hjälpmedelsverksamheterna gjort en sammanställning av de hjälpmedel som kommunen och privata vårdgivare har kostnadsansvar för.