Överenskommelse Storsthlm - Region Stockholm

Storsthlm (tidigare KSL) och Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) har förtydligat ansvars- och kostnadsfördelningen av hjälpmedel. Denna överenskommelse kallas Överenskommelse Storsthlm- Region Stockholm. Tidigare kallades detta KSL-överenskommelsen.

Nedan ser du en sammanställning av de hjälpmedel som kommunen och privata vårdgivare har kostnadsansvar för. 

Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet erbjuder ingen hyra eller köp av hjälpmedel som kommunerna i Stockholms län har kostnadsansvar för. Detta gäller för kommun och privata vårdgivare.