Välkommen till Hjälpmedel Stockholm

Välkommen till Hjälpmedel Stockholm

Vi är en hjälpmedelsverksamhet för personer i södra delen av Stockholms län som har behov av bland annat rullstol, gånghjälpmedel, elrullstol, epilepsilarm och TENS-apparat.

Boka servicetid

För vissa serviceärenden kan du boka tid genom att logga in via 1177.se. Du kan även boka tid genom att ringa till 08-123 476 00.

Telefonist

För dig med förbrukningshjälpmedel i sortimenten diabetes, förband, sjukvård, inkontinens, kompression och näring

För dig med kommunikations-, kognitions-, syn- eller hörselhjälpmedel

För dig med CPAP, syrgasapparatur, sensorer, sändare, insulinpumpar och annan medicinteknisk apparatur

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen till oss på hjälpmedelsverksamheterna!