Välkommen till Hjälpmedel Stockholm

Välkommen till Hjälpmedel Stockholm

Vi är en hjälpmedelsverksamhet för personer i södra delen av Stockholms län som har behov av bland annat rullstol, gånghjälpmedel, elrullstol, epilepsilarm och TENS-apparat.

Endast patienter - inga andra besökare

Observera att det under pågående pandemi endast är patienter och personal som har tillträde till våra lokaler. I undantagsfall får patienter under 18 år och patienter med särskilda behov ha med sig en (1) medföljare. 

Alla besökare ska bära munskydd under hela besöket. Denna regel gäller tills vidare. Vård och omsorg påverkas inte av de ändringar i restriktionerna kring covid-19 som gäller från 29 september 2021. Vi som vårdgivare är fortfarande skyldiga att minimera risken för smittspridning. Regeln om munskydd gäller inte barn under 16 år. Om du inte har något munskydd får du ett av oss.

Only patients - no other visitors

Only patients and authorized personnel have access to our premises. Minors and patients with special needs can, in exceptional cases, bring one (1) companion. 

All visitors must wear a face mask during the entire visit. This requirement applies until further notice. The changes in the Covid-19 restrictions effective from September 29th 2021, does not affect health care units. We are still obliged to minimize the risk of spreading of infections. This face mask requirement does not apply to children under the age of 16. If you don’t have a face mask, we will provide you with one.

Kvinna som ligger och vilar

Samlad information om coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Vaccination mot covid-19
Alla detaljer för vaccination mot covid-19 planeras av Region Stockholm centralt. All tillgänglig information finns på 1177 Vårdguiden, och informationen där uppdateras löpande. Läs mer på 1177.se.

Boka servicetid via 1177 Vårdguiden!

Du som har konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan nu boka in tid för service av ditt hjälpmedel. 

Telefonist

För dig med förbrukningshjälpmedel i sortimenten diabetes, förband, sjukvård, inkontinens, kompression och näring

För dig med kommunikations-, kognitions-, syn- eller hörselhjälpmedel

För dig med CPAP, syrgasapparatur, sensorer, sändare, insulinpumpar och annan medicinteknisk apparatur

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen till oss på hjälpmedelsverksamheterna!