Uppresningsrullstolar

Ska ej ersätta ordinarie ståträning och enkla lösningar ska alltid prövas i första hand.

Manuell rullstol med uppresningsfunktion kan förskrivas vid regelbundet frekvent behov av förflyttning inomhus.

Behov av att utföra ADL-aktiviteter ska föreligga, alternativt ett mycket stort medicinskt behov av att mycket ofta nyttja uppresningsfunktionen.

I särskilt boende ansvarar kommunen för uppehållande träning.

Förskrivare

Arbetsterapeut eller sjukgymnast samråd med läkare vid behov.