Avvikelseformulär

Uppgifterna i avvikelserapporten kommer att registreras i en databas som ett led i vårt förbättringsarbete. Tänk på att inte skriva patientens fullständiga personnummer, namn eller adress i detta formulär.

Händelsevis

Arbetar du som förskrivare och har tillgång till Händelsevis, rekommenderar vi att du istället skickar in din avvikelse via det systemet.

Alla avvikelser är viktiga för oss! 

Vårt mål är att ta hand om din avvikelse på ett skyndsamt och effektivt sätt. Tänk på att rapportera avvikelsen till oss så snart som möjligt och med så utförlig information som möjligt.

Ny rutin vid avvikelse

I de fall du kryssat i att du önskar återkoppling eller vill ersätta ett felaktigt hjälpmedel, kommer vi att kontakta dig via e-post. Du kommer då att få ett dokument med ett avvikelsenummer som ska fästas på den produkt som returneras till oss. Observera att du inte ska skapa en arbetsorder i Beställningsportalen för hämtning eftersom vi ombesörjer hämtning av hjälpmedlet i samband med en avvikelse. 

Är det bråttom att åtgärda avvikelsen? 

Ring 08-123 476 92 för kontakt med reklamationssamordnaren. 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Namn på den som gör anmälan (*obligatorisk uppgift)
Arbetsplats alternativt kundnummer hos Hjälpmedel Stockholm (fylls i av dig som är förskrivare)
Telefonnummer (*obligatorisk uppgift)
E-post
Anmärkning på levererat hjälpmedel
Anmärkning på tjänst
Övrigt
Övrig information
Hjälpmedel/Artikelbenämning
Eventuellt registreringsnummer/serienummer
Referensnummer från Beställningsportalen (fylls i av dig som är förskrivare)
Händelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
Eventuell födelsedata på patient (ÅÅÅÅMMDD)
Har någon person (patient eller annan) skadat sig?
Om ja, har en medicinteknisk avvikelse gjorts?
Har hjälpmedlet ersatts av Hjälpmedel Stockholm?
Önskas återkoppling? (*obligatorisk uppgift)
Om ja, e-postadress alternativt telefonnummer obligatoriskt i fältet ovan  
Har varit i kontakt med personal på Hjälpmedel Stockholm. Vem?
 
Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av Hjälpmedel Stockholm. Du kan enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.
 
  Har du klickat på "Skicka" men inte fått meddelande "Tack för din beställning" - kontrollera att formuläret är rätt ifyllt.