Byte av hjälpmedelsverksamhet

Hjälpmedel Stockholm har i uppdrag att ge hjälpmedelsservice till de som bor i södra delen av Stockholms län och Sodexo Hjälpmedelsservice åt de om bor i norra delen av Stockholms län.

Flytt inom Stockholm

Om du flyttar från den norra sidan av Stockholm till den södra och din folkbokföringsadress ändras behöver du inte fylla i någon blankett för byte av hjälpmedelscentral. 

Om ditt hjälpmedel från Sodexo fungerar tillfredsställande kan du behålla det även om du flyttar till Hjälpmedel Stockholms upptagningsområde. 

Barn

Barn som är folkbokförda i norra Stockholm men som går i skola med behandlingsteam i Södra Stockholm får sina hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm om inte annat överenskommits.

För dig som är förskrivare

Om din patient önskar byta till Sodexo hjälpmedelsservice behöver du som förskrivare kontakta Hjälpmedel Stockholms kundansvarig för att informera om vilka förskrivna hjälpmedel som fortfarande är aktuella för behovet och vilka som bör köpas över av Sodexo hjälpmedelsservice. 

Blankett

Använd denna blankett vid byte av hjälpmedelsverksamhet. Du som är patient eller vårdnadshavare behöver skriva under blanketten.