Om oss

Hjälpmedel Stockholm är en hjälpmedelsverksamhet för invånare i södra delen av Stockholms län. Vårt upptagningsområde sträcker sig från Gamla stan till länets sydligaste delar.

Hjälpmedelssortiment

Några exempel på det hjälpmedel som finns inom Hjälpmedel Stockholm:

  • Arbetsstolar
  • Dynor
  • Formgjutna sitsar
  • Gånghjälpmedel
  • Elektriska rullstolar
  • Hygienhjälpmedel
  • Manuella rullstolar
  • Personlyftar och taklyftar
  • Sängar

Konsultation och anpassning

På Hjälpmedel Stockholm arbetar hjälpmedelskonsulenter vars uppdrag är att ge råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel. Detta sker främst genom utprovningar och rådgivning via telefon eller e-post.

Ibland kan det vara nödvändigt att anpassa ett hjälpmedel. I sådana situationer samarbetar hjälpmedelskonsulenter och anpassningstekniker med förskrivaren och patienten för att hitta en lösning.

Beställning av hjälpmedel

Hjälpmedel ska alltid förskrivas/beställas av en förskrivare. Detta görs i Beställningsportalen utifrån de riktlinjer som finns för hjälpmedelsförskrivning. Hjälpmedel Stockholm granskar alla ordrar och levererar hjälpmedlet till antingen patienten eller förskrivaren. 

Reparation

Utöver anpassning av hjälpmedel, utförs även reparation av trasiga hjälpmedel av verksamhetens servicetekniker. Vissa tekniker arbetar med att rekonditionera hjälpmedel så att de kan användas av fler än en patient. 

Utbildning

Hjälpmedel Stockholm erbjuder utbildning till förskrivare. Utbildningarna ger ökad kunskap om det upphandlade sortimentet men även om hur hjälpmedel ska användas i praktiken. 

Flera hjälpmedelsverksamheter

Det finns fyra hjälpmedelsverksamheter i Stockholms län som drivs i Region Stockholms regi. Dessa är Förbrukningshjälpmedel i hemmet, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH). Organisatoriskt tillhör de fyra hjälpmedelsverksamheterna Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en del av Region Stockholm. 

Här finns vi

Hjälpmedel Stockholm har sina lokaler på Bergtallsvägen 10 i Älvsjö. 
Verksamhetschef: Viktoria Edefur. Telefon: 08-123 475 57,
e-post: viktoria.edefur@regionstockholm.se

Detta är en film om hjälpmedelsverksamheterna Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH), Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH).