Välkommen till Hjälpmedel Stockholm

Hjälpmedel Stockholm är en hjälpmedelsverksamhet för invånare i södra delen av Stockholms län - från Gamla stan till länets sydligaste delar.

Hjälpmedelssortiment

Några exempel på det hjälpmedelssortiment som finns inom Hjälpmedel Stockholm:

  • Arbetsstolar
  • Dynor
  • Formgjutna sitsar
  • Gånghjälpmedel
  • Elektriska rullstolar
  • Hygienhjälpmedel
  • Manuella rullstolar
  • Personlyftar
  • Sängar

Konsultation och anpassning

På Hjälpmedel Stockholm arbetar hjälpmedelskonsulenter vars uppdrag är att ge råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel. Detta sker främst genom hjälp vid utprovning av hjälpmedel eller rådgivning per telefon och e-post.

Ibland kan det vara nödvändigt att anpassa ett hjälpmedel för att kunna möta patientens behov. I sådana situationer samarbetar hjälpmedelskonsulenter och anpassningstekniker med förskrivaren och patienten för att hitta en lösning.

Beställningar

Beställning av hjälpmedel görs av en förskrivare i Beställningsportalen. Beställningar tas emot och granskas av Hjälpmedel Stockholms orderhandläggare. Kundsupporten svarar även frågor om till exempel en beställnings beräknade leveransdatum eller lagersaldo.  

Reparation

Utöver anpassning av hjälpmedel, utförs även reparation av trasiga hjälpmedel av verksamhetens servicetekniker. Vissa tekniker arbetar med att rekonditionera hjälpmedel så att de kan användas av flera patienter. Verksamheten har en beredskap vid nödsituationer som uppstår utanför de ordinarie öppettiderna.

Utbildning

Hjälpmedel Stockholm erbjuder utbildning till förskrivare i det upphandlade hjälpmedelssortimentet. 

Flera hjälpmedelsverksamheter

Förutom Hjälpmedel Stockholm så finns det ytterligare tre hjälpmedelsverksamheter som drivs i Region Stockholms regi. Dessa är Förbrukningshjälpmedel i hemmet, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH). Organisatoriskt tillhör de fyra hjälpmedelsverksamheterna Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en del av Region Stockholm. 

Här finns vi

Hjälpmedel Stockholm har sina lokaler på Bergtallsvägen 10 i Älvsjö.