Flytt av säng och sänglyft

Nedan kan du läsa om de regler och rutiner som gäller vid flytt av säng och sänglyft.

Flytt av säng/sänglyft

Flytt av säng/sänglyft är ett egenansvar för patienten, vilket innebär att patienten ansvarar för flytt och kostnader i samband med flytt.
Det gäller vid:

  • Flytt vid byte av bostad inom länet
  • Flytt inom bostaden på grund av ommöblering

Flytt av säng/sänglyft från eget till särskilt boende

Vid flytt till särskilt boende ska den förskrivna sängen/sänglyften lämnas tillbaka. 

Flytt av hyrd säng/sänglyft i särskilt boende

Hjälpmedel Stockholm hyr inte ut sängar till särskilda boenden från 1 september 2020 då detta är kommunens kostnadsansvar. Redan uthyrda sängar ska lämnas tillbaka vid flytt. 

Innan sängen tas i bruk efter flytt

Flytt av säng/sänglyft som innebär att sängen monterats isär eller tippats, måste alltid besiktigas innan den tas i bruk, för att undvika olyckor på grund av felmonteringar.

Besiktning, som är kostnadsfri för patienten, beställs från Hjälpmedel Stockholms orderhandläggare eller av förskrivaren via en arbetsorder. Patienten kan alltså själv ringa till våra orderhandläggare och beställa besiktningen. 

Flytt av säng/sänglyft till adress utanför Region Stockholm

Patienten ska kontakta sin förskrivare innan flytten. Sängen/sänglyften lämnas tillbaka och ny förskrivning görs på den nya bostadsorten.