Montering och anpassning

Våra anpassningstekniker utför montering, anpassning och specialanpassning på hjälpmedel förskrivna från Hjälpmedel Stockholm. Vi arbetar på uppdrag av förskrivaren via arbetsorder som skrivs i Beställningsportalen.

Vem fyller i en arbetsorder? 

Patientens förskrivare fyller i arbetsordern i Beställningsportalen. En förskrivare är en person inom olika yrken som har rätt att prova ut och förskrivare/beställa hjälpmedel. Beroende på vilket hjälpmedel det gäller så kan förskrivaren till exempel vara arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller distriktssköterska. 

 

Vad ska skrivas i en arbetsorder?

  • Det är viktigt att vi får tydlig information för att snabbare kunna hantera ärendet. Mått, bredd, djup, höjd, storlek, höger/vänster ska anges i de fall det är relevant.
  • Vid val av åtgärd i arbetsordern väljer du endast ett alternativ/kryss. 
  • Ange alltid uppdaterade telefonnummer (ej växelnummer) och e-postadress i din arbetsorder. Ibland behöver vi kompletterande information och då är det viktigt att vi kan nå dig!

 

När behövs en arbetsorder? 

  • Ibland kan det finnas behov att komplettera ett hjälpmedel med tillbehör så som till exempel kryckkäppshållare eller bålstöd. Om tillbehör beställs i efterhand och det finns önskemål om att våra tekniker monterar detta behöver en arbetsorder skrivas. 
  • Vid önskemål om anpassning och specialanpassning ska arbetsorder alltid fyllas i. 

 

Finns det tillfällen då arbetsordern inte behövs? 

Om förskrivaren beställer ett hjälpmedel och tillbehör i en och samma beställning, behövs ingen arbetsorder för att vi ska montera tillbehören på hjälpmedlet före leverans. 

 

Hur gör vi med hämtning och lämning vid montering och anpassning? 

Följande alternativ erbjuds då ett hjälpmedel behöver anpassas/specialanpassas eller ett tillbehör behöver monteras:

  1. Patienten, eller annan person, kommer med hjälpmedlet till Hjälpmedel Stockholm och vi utför arbetet under tiden patienten väntar. Vi kommer i första hand att skicka en kallelse via brev för detta besök och därför är det viktigt att vi har rätt uppgifter till patienten/kontaktpersonen. 
  2. Vi hämtar hjälpmedlet från patienten, utför arbetet och skickar hjälpmedlet en vecka senare med vår transport. Utkörning sker enligt ordinarie körturlista.
  3. Vi har ingen möjlighet att utföra anpassningar eller monteringar på annan plats än i vår verkstad på Hjälpmedel Stockholm. Endast enklare reparationer utförs hos patienten av våra servicetekniker. I särskilda fall kan det vara möjligt för oss att hämta hjälpmedlet och sedan återlämna det samma eller nästkommande dag. Detta behöver du som förskrivare ange i arbetsordern.