Montering och anpassning

På Hjälpmedel Stockholm finns både servicetekniker och anpassningstekniker. Serviceteknikerna utför service och reparationer medan anpassningsteknikerna utför monteringar, anpassningar och specialanpassningar på förskrivna hjälpmedel.

Arbetsorder

Alla monteringar, anpassningar och specialanpassningar görs på uppdrag av en förskrivare genom en arbetsorder i Beställningsportalen. Här kan du läsa mer om hur en arbetsorder ska skrivas.