Brukarmanövrerade drivaggregat

Hjälpmedel Stockholm har ett antal färdiga kombinationer av rullstolar med brukarstyrt drivaggregat. Som förskrivare utgår du från patientens behov av antingen allround- eller aktivrullstol.

Kombinationsavtal

Vid val av rullstol och drivaggregat följer vi det kombinationsavtal som finns mellan rullstols- och drivaggregatsleverantörerna. För att garantin ska gälla för de separata produkterna finns det krav på hur de ska monteras, hanteras och utrustas/begränsas med tillbehör.

Utprovning

Om du vill prova ut brukarmanövrerade drivhjul kan du som förskrivare skicka in en konsultationsremiss för brukarmanövrerade drivaggregat.