Mobil personlyft

Kort leveranstid

Under funktionsområde 123603 i Beställningsportalen finns ett förskrivningsunderlag med alla lyftselar som vi har på vårt förråd. Välj en av dessa då du som förskrivare behöver beställa en lyftsele med kort leveranstid.