Personlyft och lyftselar

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under funktionsområde 12 36- Personlyftar.

Förskrivningskriterier och förskrivare

Gåstolar förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Mer information finns i Hjälpmedelsguiden.

Bedöma behov inför förskrivning

Överväg om mobil personlyft fungerar innan man går vidare med stationär taklyft.

Inför förskrivning/utprovning av lyftsele är det bra att ha mått på höftbredd, bålbredd, längd och vikt på patienten. Ta även reda på patientens bål- och huvudstabilitet, tonus, förmåga att belasta på ben, möjlighet till delaktighet, var ska selen användas och om patienten ska sitta kvar på selen.

Informera patient

Personlyftar besiktigas en gång per år. Detta görs av Hjälpmedel Stockholm. För mer information läs här.

Följa upp och utvärdera

Förskrivaren ansvarar för att följa upp det förskrivna hjälpmedlet/hjälpmedlena. För lyftselar gäller återkommande periodisk inspektion.


Övrig information

Kort leveranstid

Under funktionsområde 123603 i Beställningsportalen finns ett förskrivningsunderlag med alla lyftselar som vi har på vårt förråd. Välj en av dessa då du som förskrivare behöver beställa en lyftsele med kort leveranstid.

 

Sortimentsansvariga konsulenter

Personlyftar och lyftselar

Josefin Davidsson

Gånghjälpmedel
Träningshjälpmedel
Ståhjälpmedel

Taklyftar

Anna Engström Grape

Projektör taklyftar