Cykel till barn

När kan cykel förskrivas? 

Specialcyklar för barn kan förskrivas/beställas för självständig förflyttning. Ett krav är att barnet ska kunna cykla utan fara för sig själv eller andra. Syn-, hörsel- och perceptionsstörningar ska tas med i bedömningen som görs av förskrivare. Den som är förskrivare av cykel arbetar som sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut. Förskrivningen sker i samråd med en hjälpmedelskonsulent från Hjälpmedel Stockholm. 

Anpassning och service

Ibland kan en cykel behöva anpassas för att fungera för barnet. Dessa anpassningar görs av Hjälpmedel Stockholms anpassningstekniker och hjälpmedelskonsulenter i samråd med förskrivaren. Vid behov av service kan Teknisk service kontaktas för bokning av tid alternativt kontaktas förskrivaren. 

  • Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar. Cykelhjälm bekostas ej av regionen. 
  • Cykeln är ett lån från Hjälpmedel Stockholm och ska återlämnas i samma skick som den lämnades ut, frånsett "normalt slitage".
  • När cykeln inte används ska den förvaras i ett låst utrymme och låsas med godkänt cykellås. Utifall cykeln blir stulen och om du kan anses ha varit oaktsam, kan du bli ersättningsskyldig. Cykellås bekostas ej av regionen. 
  • Vid behov av service kan patienten själv kontakta Teknisk service på Hjälpmedel Stockholm för bokning av tid eller kontakta sin förskrivare.
  • När barnet har fyllt 18 år ska cykeln lämnas tillbaka till alternativt kan patienten köpa ut cykeln från hjälpmedelsverksamheten. Det innebär att patienten själv tar över ägandet av cykeln och att reparation och service blir ett egenansvar och bekostas därmed inte av regionen.

Cykelutprovning

Rutin för cykelutprovning

Felanmälan och service

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid felanmälan och service av hjälpmedel.

 

Kontakt sortimentsansvariga

E-post ADL-gruppen

Du kan även skicka din fråga till ADL-gruppens gemensamma e-postadress.