Cykel, barn

Specialcyklar för barn kan förskrivas för självständig förflyttning. 

  • För att en cykel ska kunna förskrivas krävs att patienten kan framföra den utan fara för sig själv eller andra. Ibland kan förutsättningarna för detta förändras. Förekomst av syn-, hörsel- och perceptionsstörningar ska beaktas vid bedömningen. 
  • Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar. Cykelhjälm bekostas ej av landstinget. 
  • Cykeln är ett lån från Hjälpmedel Stockholm och ska återlämnas i samma skick som den lämnades ut, frånsett "normalt slitage".
  • När cykeln inte används ska den förvaras i ett låst utrymme och låsas med godkänt cykellås. Utifall cykeln blir stulen och om du kan anses ha varit oaktsam, kan du bli ersättningsskyldig. Cykellås bekostas ej av landstinget. 
  • Eventuella anpassningar ska göras av Hjälpmedel Stockholm och i samråd med förskrivaren (arbetsterapeut eller sjukgymnast). 
  • Vid behov av service kan patienten själv kontakta Teknisk service på Hjälpmedel Stockholm för bokning av tid eller kontakta sin förskrivare.
  • När barnet har fyllt 18 år ska cykeln lämnas tillbaka till alternativt kan patienten köpa ut cykeln från hjälpmedelsverksamheten. Det innebär att patienten själv tar över ägandet av cykeln och att reparation och service blir ett egenansvar och bekostas därmed inte av landstinget.

Cykeldagar 2020

Läs mer och boka in en konsultation på vårens cykeldagar.