Positioneringskuddar

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under funktionsområde 090706 – Kuddar för positionering i sittande, tumlekudde och liknande.

Förskrivningskriterier och förskrivare

Positioneringskuddar förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. Information om förskrivningskriterier finns i Hjälpmedelsguiden