Allmänna blanketter

Blanketter skickas med post till Hjälpmedel Stockholm. Av sekretesskäl ska blanketter som innehåller en patients personuppgifter, inte skickas med e-post eller fax.

Vi uppdaterar våra blanketter kontinuerligt. Var därför uppmärksam på om du har den senaste versionen av en blankett.

Blanketten laddas ned när du trycker på respektive länk.