Medicintekniska hjälpmedel som kräver fast montage i bostad

När ett hjälpmedel kräver fast montering kommer Hjälpmedel Stockholm att skicka ut en montör som monterar detta fackmannamässigt. Montaget och dess eventuella åverkan på fastigheten kräver ett samtycke från patienten, som i sin tur ska ha fått godkänt från fastighetsägaren.

Följande hjälpmedel som ska fastmonteras kräver ett skriftligt samtycke:

  • Armstöd, vägg och/eller golvmonterade (181811)
  • Duschbord/skötbord (093312)
  • Toalettsits med inbyggd lyftanordning, om den förankras i väggen (091221)
  • Väggmonterad duschstol (093303) - Enstaka ärende

I dagsläget omfattas inte Stationära lyftar monterade på väggar, golv och/eller i tak (123612) av kravet på skriftligt samtycke.

Åverkan på bostaden vid montage

Vid montaget kommer montören att vara tvingad till att göra åverkan på patientens hem genom att borra nödvändiga hål i väggar, golv och tak. Vid en senare demontering av utrustningen kommer Hjälpmedel Stockholms montörer att försluta dessa hål på ett fackmannamässigt sätt. Detta kan innebära att hålet spacklas igen, men inte att det målas, tapetseras över, kakelplattor ersätts eller att hålet täcks över av en ny plastmatta.

Brukarens tillstånd från bostadens ägare

Blankett ”Samtycke från patient om fast montage av medicintekniska hjälpmedel” (se till höger) ska i två exemplar skrivas under. Förskrivaren ansvarar för att fylla i fakta om hjälpmedlet och dess placering i bostaden. Patienten ansvarar för att inhämta eventuella nödvändiga tillstånd från bostadens ägare för att montaget ska kunna genomföras. Detta ska ske innan samtyckesblanketten skrivs under. En blankett skickas sedan in med post till ADL-gruppen, Hjälpmedel Stockholm märkt med samma förskrivningsreferensnummer från Beställningsportalen som förskrivningen av det specifika hjälpmedlet gav. Den andra underskrivna blanketten behålls av patienten.

Äganderätt till utrustningen

Hjälpmedel Stockholm äger samtliga hjälpmedel, även när de är fast monterade i patientens hem. I det fall patienten inte längre har behov av hjälpmedlet kommer det att demonteras och återtas av Hjälpmedel Stockholms montörer. 

Bruksanvisningar

Förskrivaren av hjälpmedlet har ett ansvar att informera om och visa patienten hur hjälpmedlet används på rätt sätt.

Ansvar för skador

Om patienten underlåter att använda hjälpmedlet på anvisat sätt, vilket leder till skador på patienten eller patientens egendom, svarar patienten för dessa själv.

Hjälpmedel Stockholm tar inget ansvar för att återställa bostaden till ursprungligt skick, utöver att försluta hål nödvändiga för hjälpmedlets montage. Detta innebär att Hjälpmedel Stockholm inte ansvarar för att reparera, eller på annat sätt återställa eller ersätta, åverkade väggar, golv och tak.

Hjälpmedel Stockholm tar heller inget ansvar för eventuella krav på ersättning eller reparation från bostadens ägare.

Hjälpmedel Stockholm svarar endast för skador som har sin grund i att Hjälpmedel Stockholms montörer inte har utfört sitt arbete på ett fackmannamässigt sätt.

 

Läs mer om rutinen/tillvägagångssättet för det hjälpmedel som ska förskrivas och monteras. Se länkar till höger.