Kombikakod

Vid behov av kombikakod ska förskrivare, i första hand, kontakta sin enhetschef/verksamhetschef. 

Om enheten inte har någon kombikakod kan de kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på telefonnummer: 08- 123 132 00.