Bashjälpmedelsförråd

Alla enheter med inloggning i Beställningsportalen kan ha ett eget förråd av de artiklar som finns att beställa på förskrivningsunderlaget "Beställ till bashjälpmedelsförråd", för att snabbt kunna lämna till patienter.

Sortiment

Till bashjälpmedelsförråd levereras de hjälpmedel som finns på lager. Det innebär att en likvärdig produkt till det artikelnummer som har beställts kan komma att levereras. Önskemål om specifika artiklar till bashjälpmedelsförråd beaktas inte. Om en patient endast kan hantera en viss modell av hjälpmedel får detta hjälpmedel personförskrivas.

Beställ hjälpmedel till bashjälpmedelsförråd

  • Logga in i Beställningsportalen och klicka på fliken "Beställ till bashjälpmedelsförråd". 
  • Brukar du förskriva från flera enheter? Kontrollera då att du valt rätt enhet för registrering av beställning.
  • Beställda bashjälpmedel levereras till kombikakodens leveransadress.

Förskriva hjälpmedel till patient från bashjälpmedelsförråd

Logga in i Beställningsportalen och klicka på fliken "Utplock ur bashjälpmedelsförråd".

Kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) vid frågor om: 

  • Ansöka om att få ha bashjälpmedelsförråd.
  • Inloggning och behörigheter i Beställningsportalen.
  • Felregistrering vid "Utplock ur bashjälpmedelsförråd".

E-post: hjalpmedel.hsf@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 132 00

Kontakta Hjälpmedel Stockholm vid frågor om:

  • Registrerad beställning till bashjälpmedelsförråd.
  • Leveransdagar till enhet.

E-post: hjalpmedelstockholm.slso@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 476 00, menyval 1