Återlämning av hjälpmedel

Om behovet av hjälpmedel upphör ska hjälpmedlet lämnas tillbaka till hjälpmedelscentralen. 

Bashjälpmedel

Bashjälpmedel (exempelvis rollator, toalettstolsförhöjning och badbräda) lämnas tillbaka på närmaste vårdcentral, hos din förskrivare eller på Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10 i Älvsjö.

Personligt förskrivna hjälpmedel

Personligt förskrivna hjälpmedel (exempelvis rullstolar, golvlyftar, vissa barnhjälpmedel) kan hämtas av hjälpmedelsverksamheten utan kostnad. Bashjälpmedel kan i mån av plats hämtas samtidigt. 

Beställ hämtning genom att ringa Kundtjänst order på telefonnummer 08- 123 476 00, menyval 1, alternativt skriver din förskrivare en beställning/arbetsorder av hämtning. Fäst en kopia av arbetsordern på hjälpmedlet.

Säng och sänglyft

Din förskrivare behöver ange tydligt i beställningen av hämtning (arbetsordern) att det är en säng eller sänglyft som ska hämtas. Andra hjälpmedel kan bli hämtade samtidigt om det anges i beställningen av hämtning. 

Hjälpmedlen ska vara nedmonterade, rengjorda och samlade runt sängen. Företaget Roux Healthcare (tidigare SAPS) tar kontakt dagen före hämtning.

Taklyft

Nedmontering av taklyft kan beställas direkt av dig eller din anhörig i samband med flytt till annan bostad. Uppmontering av taklyft kräver alltid att du kontaktar din förskrivare.

Elrullstol

Laddare, övriga tillbehör samt instruktionsbok ska medfölja vid återlämning. Du kan inte, utan förskrivares medgivande, återlämna din elrullstol.