Konsultationsblanketter

När en konsultationsblankett har lämnats in av förskrivaren öppnas ett ärende i patientens namn. En konsultation bokas in med hjälpmedelskonsulent och vid behov, även en tekniker.

Tänk på

  • Blanketten skickas per post, fax eller genom Take Care. Av sekretesskäl ska blanketten inte skickas med e-post.  
  • Fyll i din e-post så att vi snabbt och enkelt kan erbjuda en konsultationstid. 
  • Besvara alla frågor i konsultationsblanketterna. Om något är oklart, kontaktar du en hjälpmedelskonsulent. 
  • Vi uppdaterar våra blanketter kontinuerligt. Var därför uppmärksam på om du har den senaste versionen av en blankett.