Konsultationsblanketter

När en konsultationsblankett har lämnats in av förskrivaren öppnas ett ärende i patientens namn. En konsultation bokas in med hjälpmedelskonsulent och vid behov, även en tekniker.

Tänk på

  • Fyll helst i blanketten direkt på datorn och skriv ut. Blanketterna scannas in i journalsystemet och när de fylls i för hand blir de ibland oläsbara.
  • Blanketten skickas per post eller genom Take Care. Av sekretesskäl ska blanketter med en patients personuppgifter inte skickas med e-post eller fax.  
  • Fyll i din e-post så att vi snabbt och enkelt kan erbjuda en konsultationstid. 
  • Besvara alla frågor i konsultationsblanketterna. Om något är oklart, kontaktar du en hjälpmedelskonsulent. 
  • Vi uppdaterar våra blanketter kontinuerligt. Var därför uppmärksam på om du har den senaste versionen av en blankett.