Manuella rullstolar

Frågor om rullstolar, arbetsstolar, sittanpassningar, rullstolsdynor, ståstolar, brukarmanövrerade och vårdarmanövrerade drivaggregat, sittvagnar med mera.

Nedan ser du vilket sortiment respektive hjälpmedelskonsulent är ansvarig för. 

Kontakt

Vi rekommenderar att i första hand e-posta till sortimentgruppens gemensamma funktionsbrevlåda. Här kan ni få stöd i förskrivningsprocessen eller i svårare ärenden. 

Alla konsulenter i sortimentsgruppen ansvarar att svara på frågor och ärenden som epostas till funktionsbrevlådan. 

hjmsmanrull.slso@sll.se

Anette Upperud

Arbetsstolar
Komfortrullstolar
Skumplastfåtölj

Ann-Sofie Hult Hane

Sitsar säten och sittsystem
Barnrullstolar
Barnarbetsstolar
Vagnar
Skumplatsfåtöljer
Positioneringskuddar

Cecilia Carlheim-Gyllensköld

Aktivrullstolar
Brukarmanövrerade drivaggregat

Hanna Karlsson

Barnrullstolar
Aktivrullstolar
Brukarmanövrerat drivaggregat

Ingrid Mattsson

Allroundrullstolar
Arbetsstolar
Transportrullstolar
Ramper

Jennie Holmén

Sittdynor och ryggstöd
Uppresningsrullstolar
Barnrullstolar

Linda Hylander

Barnarbetsstolar
Barnrullstolar
Hjälpmedel för funktionshindrade småbarnsföräldrar
Skumplastfåtölj
Systemrullstolar (barn)
Vagnar / Sulky

Maria Gelinder

Aktivrullstolar
Bälten och selar
Skumplastfåtölj
Sitsar säten sittsystem
Systemrullstolar (vuxna)
Positioneringskuddar

Maria Pettersson

Komfortrullstolar
Nackstöd
Uppresningsrullstolar
Vårdarstyrda drivaggregat
Sittdynor och ryggstöd

Martin Larsson

Komfortrullstolar
Vårdarstyrda drivaggregat