Återlämning av hjälpmedel

Om behovet av hjälpmedel upphör ska hjälpmedlet lämnas tillbaka till Hjälpmedel Stockholm. Hjälpmedel som återlämnas ska vara väl rengjorda.