Elrullstol

Frågor om eldrivna rullstolar, bilanpassningar, portabla ramper med mera.

Nedan ser du vilket sortiment respektive hjälpmedelskonsulent är ansvarig för.

Kontakt

Vi rekommenderar att i första hand e-posta till sortimentgruppens gemensamma funktionsbrevlåda. Här kan ni få stöd i förskrivningsprocessen eller i svårare ärenden. 

Alla konsulenter i sortimentsgruppen ansvarar att svara på frågor och ärenden som e-postas till funktionsbrevlådan. 

hjmselrull.slso@regionstockholm.se

Anders Palm

Elrullstol med elektronisk styrning
Stårullstol
Ryggdynor och ryggstöd

Janne Virtanen

Elrullstol med elektronisk styrning
Elrullstol för inomhusbruk
Stårullstol
Formgjuten sits

Maria Sundqvist

Elrullstol med elektronisk styrning
Formgjuten sits
Nackstöd
Bälten/selar till rullstol

Marie Hultin

Elrullstol med elektronisk styrning
Elrullstol med manuell direktstyrning
Sittdynor

Sofia Berg

Elrullstol för inomhusbruk
Akka-platta
Ramper
Barnrullstolar

Susanna Torehammar

Elrullstol med elektronisk styrning
Elrullstol med manuell direktstyrning
Elrullstol vårdarstyrd

Susanne Bergström

Elrullstol med elektronisk styrning
Elrullstol med manuell direktstyrning