Elrullstol

Frågor om eldrivna rullstolar, bilanpassningar, portabla ramper med mera.

Nedan ser du vilket sortiment respektive hjälpmedelskonsulent är ansvarig för.

Kontakt

Vi rekommenderar att i första hand e-posta till sortimentgruppens gemensamma funktionsbrevlåda. Här kan ni få stöd i förskrivningsprocessen eller i svårare ärenden. 

Alla konsulenter i sortimentsgruppen ansvarar att svara på frågor och ärenden som epostas till funktionsbrevlådan. 

hjmselrull.slso@regionstockholm.se

Anders Palm

Elrullstol med motoriserad styrning
Stårullstol
Bilanpassning
Ryggdynor och ryggstöd

Janne Virtanen

Elrullstol med motoriserad styrning
Elrullstol för inomhusbruk
Stårullstol
Bilanpassning
Formgjuten sits

Maria Sundqvist

Elrullstol med motoriserad styrning
Formgjuten sits
Nackstöd
Bälten/selar till rullstol

Marie Hultin

Elrullstol med motoriserad styrning
Elrullstol med manuell styrning
Sittdynor

Sofia Berg

Elrullstol för inomhusbruk
Akka-platta
Ramper
Barnrullstolar

Susanna Torehammar

Elrullstol med motoriserad styrning
Elrullstol med manuell styrning
Elrullstol vårdarstyrd

Susanne Bergström

Elrullstol med motoriserad styrning
Elrullstol med manuell styrning