Kommun och privat vårdgivare

Hyra av hjälpmedel

För hjälpmedel, där en kommun i Stockholms län har kostnadsansvar, erbjuds inte längre köp eller hyra från Hjälpmedel Stockholm. Detta gäller från 1 september 2020. 

Efterbeställning av tillbehör

Tillbehör till hjälpmedel som hyrs från annan leverantör ska inte beställas från Hjälpmedel Stockholm. Vid beställning av tillbehör till hjälpmedel som ägs av Hjälpmedels Stockholm måste registreringsnummer uppges. I annat fall faktureras tillbehöret. 

Specialanpassning på hyrda hjälpmedel

Vi specialanpassar de hjälpmedel som tillhör Hjälpmedel Stockholm.

Service

Vi servar de hjälpmedel som tillhör Hjälpmedel Stockholm. Vid eventuellt onormalt slitage faktureras kostnaden. För övriga hjälpmedel står vi till tjänst med service mot betalning för såväl service som transport.

Hämtning av hjälpmedel

Hjälpmedel Stockholm hämtar de hjälpmedel som ägs av Hjälpmedel Stockholm, vanligtvis märkta med registreringsnummer som börjar på L, R eller A följt av en sifferkombination. Vi hämtar det som står på arbetsordern och vi har inte möjlighet att hämta andra hjälpmedel. 

Återlämning av hjälpmedel

När patient avlidit ska förskrivna hjälpmedel märkta med registreringsnummer lämnas tillbaka till Hjälpmedel Stockholm inom 20 arbetsdagar. Vi önskar därför besked när behovet av hjälpmedlet upphör och en hämtning ska göras. Brev om återlämning skickas till folkbokföringsadressen. Om kommunen och privata vårdgivare fortfarande hyr hjälpmedel, från Hjälpmedel Stockholm, kommer brev om återlämning att skickas till verksamhetens adress.

Konsultation

Utprovning av hjälpmedel tillsammans med konsulent/anpassningstekniker är kostnadsfritt när hjälpmedlet förskrivs från Hjälpmedel Stockholm. Vid en konsultation ska alltid en förskrivare närvara.

Överenskommelse med Storsthlm