Bilanpassning

Sedan 1 november 2020 är bilanpassningar egenansvar och går därför inte längre att förskriva på regionens bekostnad.

Region Stockholm bekostar inte demontering och reparationer av befintliga bilanpassningar.