Parkering

Parkeringstillstånd för patienter och deras närstående

För dig som ska besöka Hjälpmedel Stockholm eller KommSyn Stockholm finns besöksparkeringar mittemot huvudentrén. Besöksparkeringarna kan endast nyttjas av dig som patient eller närstående till en besökande patient. 

Parkeringstilllståndet hämtas i Hjälpmedel Stockholms reception på entréplan och gäller endast på de markerade platserna. 

Parkering för övriga besökare

Förskrivare och andra besökare ombeds parkera på annan plats i närområdet. Det finns två betalparkeringar för besökare mittemot huvudentrén och en större parkeringsyta med betalparkeringar ca 100 m bort på Stora Kvinns väg i Långbro park. För gratis parkering kan närliggande gator i Fruängen nyttjas.