Arbetsstol, coxitstol och ståstödsstol

Förskrivningskriterier och beställning av

Arbetsstol, coxitstol eller stå-/magstösstol går inte att förskriva som Fritt Val.

Bedöma behov inför förskrivning

En behovs- och/eller sittanalys bör göras innan förskrivning. Använd gärna Konsultationsblankett - Manuella rullstolar, arbetsstolar, uppresningsstol, dyna, bälte/sele, vagn vid behov av konsultation. Bilagan Sittanalys- faktainsamling kan användas vid behov. Båda blanketterna hittar du här. Tänk på att all förskrivning av hjälpmedel ska falla inom grönt område i beslutsstödet

Prova ut, anpassa och beställa

Hitta i Beställningsportalen

Arbetsstolar hittas i Beställningsportalen under funktionsrad 180903. Det finns både elektriskt och gasreglerade arbetsstolar. De beställs under behovstrappan Förflyttning. Trappsteg 3: I bostaden eller i samråd med läkare, under trappsteg 1: Ändra och bibehålla kroppsställning.

Coxitstolar hittas i beställningsportalen under funktionsrad 180909. De beställs under behovstrappan Förflyttning. Trappsteg 3: I bostaden eller i samråd med läkare, under trappsteg 1: Ändra och bibehålla kroppsställning.

Stå- och magstödsstolar hittas i beställningsportalen under 180907 Pallar och ståstolar. De beställs under behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet. Trappsteg 2: Instrumentell.

Fritt val

Arbetsstol, coxitstol eller stå-/magstösstol går inte att förskriva som Fritt Val.