Arbetsstol, coxitstol och ståstödsstol

Arbetsstol

Förskrivningskriterier

Arbetsstol kan förskrivas som alternativ till manuell rullstol för att underlätta förflyttning och/eller uppresning inomhus. Arbetsstol kan också förskrivas, i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent, till patienter med grav sittproblematik för att sitta och bibehålla sittande ställning.

Beställning

Arbetsstolar hittas i Beställningsportalen under funktionsrad 18 09 03. Det finns både elektriskt och gasreglerade arbetsstolar. De beställs under behovstrappan Förflyttning. Trappsteg 3: I bostaden eller, i samråd med läkare, under trappsteg 1: Ändra och bibehålla kroppsställning.

Coxitstol

Förskrivningskriterier

Coxitstol är en arbetsstol där ena halvan av sitsen kan vinklas ned. Den passar patienter som inte kan böja 90 grader i ena höftleden.
Coxitstol kan förskrivas till brukare med grav sittproblematik för att sitta och bibehålla sittande ställning.

Beställning

Coxitstolar hittas i beställningsportalen under funktionsrad 18 09 09. De beställs under behovstrappan Förflyttning. Trappsteg 3: I bostaden eller, i samråd med läkare, under trappsteg 1: Ändra och bibehålla kroppsställning.

Ståstödsstol och magstödsstol

Förskrivningskriterier

Ståstödsstol och magstödsstol kan förskrivas till person som är i behov av speciell sitt/ståställning som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Beställning

Stå- och magstödsstolar hittas i beställningsportalen under 180906 Pallar och ståstolar. De beställs under behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet. Trappsteg 2: Instrumentell.

Fritt val

Arbetsstol, coxitstol eller stå-/magstösstol går inte att förskriva som Fritt Val.