Ståstödsstol och magstödsstol

Förskrivningskriterier

Ståstödsstol och magstödsstol kan förskrivas till person som är i behov av speciell sitt/ståställning som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Beställning

Stå- och magstödsstolar hittas i beställningsportalen under 180906 Pallar och ståstolar. De beställs under behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet. Trappsteg 2: Instrumentell.