Skicka ett hjälpmedel som postpaket

Vid återlämning, alternativt vid inlämning för reparation, kan du välja att skicka ditt hjälpmedel som postpaket.

Använd följande adress när du ska skicka brev eller posta ett hjälpmedel:

Hjälpmedel Stockholm
Box 139
125 23 Älvsjö