Flytt med förskrivna hjälpmedel till eller från Stockholms län

Om du ska flytta från Region Stockholm ska du i god tid ta kontakt med din förskrivare. I vissa fall ska hjälpmedlet återlämnas, andra är möjliga att behålla.

Du får hjälpmedelsservice på din nya bostadsort så vissa specialanpassade hjälpmedel kan köpas av den nya regionen/kommunen. 

I Hjälpmedelsguiden kan du läsa mer om vad som gäller vid flytt inom länet, flytt till annat län och flytt från Sverige till annat land. 

Beroende på om du ska flytta till eller från Stockholms län använder du någon av följande blanketter: